Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Lovar og forskrifter

Liste over lenker til dei mest sentrale lovane for dokumentbehandling og arkiv i kommunane.

I tillegg bør ein kjenne til følgjande lover:

Fleire særlovar har, eller kan ha, innverknad for arkivarbeidet i kommunen. Ofte inneheld slike særlovar bestemmingar om dokumenttypar som vert skapte, spesielle saksbehandlings- eller innsynsreglar, bevarings- eller oppbevaringsbestemmingar o.l. Døme på dette er:

Alle vedtekne lovar er tilgjengelege på lovdata.no

Laster...