Arkivplan.no

Arkivplan Bokn kommune

Bokn1

Bokn2

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR BOKN KOMMUNE

FORMÅL

Formålet med arkivplanen til Bokn kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Bokn kommune.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinene.
Arkivplanen skal bidra til at Bokn kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne. Godkjent virksomhetsplan skal være med i kommunen sin årsplan.
I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).

NB! Arkivplanen er under omfattende revisjon.